Genel Duyuru Detay
Lisansüstü Proje Başvuru ve Sonuçlandırma Süreci Hakkında Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2018 Son Geçerlilik Saati 23:50
Tarih 24-11-2017 Ekleyen Doç.Dr. Memiş BOLACALI
Duyuru Detayı

Not - 1: Lisansüstü proje başvurusu yapılırken "Öneren Bölüm/Anabilim Dalı" kısmına ilgili "Enstitüdeki Anabilim Dalının Adı", "Bölüm Anabilim Dalı Başkanı" kısmına ilgili "Enstitüdeki Anabilim Dalı Başkanının Adı", "Yürütücünün Bulunduğu Birim Amiri(Müdür/Dekan)" kısmına ise ilgili "Enstitü Müdürünün Adı" yazılmalı ve imzalı olarak teslim edilmelidir. 

Not - 2: "Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi"nin 6. maddesinin 7. fıkrasında yer alan "BAP Koordinatörlüğünce desteklenen Araştırma (Münferit) projeleri, Lisansüstü Projeler ve Doktora Projeleri en az 6 ay en çok 36 ay (ek süre dâhil) içinde tamamlanır." ifadesi gereği Lisansüstü projelerde proje sözleşme tarihi ile Lisansüstü Tez Savunma Tarihi arasında en az 6 (altı) en fazla 36 (otuz altı) ay geçmelidir.  

Not - 3: Lisansüstü projelerde, başvuru esnasında ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylı Tez Öneri Formu BAP otomasyonunda proje başvuru dökümanları kısmına eklenmelidir. Veya en geç sözleşme tarihinde proje dosyasına ilave edilmelidir. Bu konuda sorumluluk proje yürütücülerine aittir. 

Not - 4: 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayı ile Resim Gazatede yayımlanan "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK"in 9. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır." ifadesi gereği; Lisansüstü projelerde, proje bitiş tarihi Tez Savunma tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda proje yürütücüsü/personelleri tarafından Tez Savunma tarihinden itibaren proje ile ilgili hiçbir talep etmemelidir.  Proje bitiş tarihi aynı zamanda Tez Savunma tarihi olduğundan, Tez Savunma Tarihinden sonra faturalandırılan alımların ödemesi yapılamamaktadır.

Not - 5: Birimimizce yürütülen Lisansüstü projelerin sonuçlandırılabilmesi için, proje yürütücüsü tarafından BAP otomasyonu üzerinden sisteme TEZ kitapçığı yüklenmeli, ıslak imzalı olarak birimimize PROJE SONUÇ RAPORU teslim edilmelidir. Ayrıca, ilgili Enstitü(ler) aracılığıyla TEZ kitapçığının bir nüshasının da birimimize teslim edilmesi gerekmektedir. Birimimize Enstitü(ler) aracılığıyla teslim edilmeyen projelerin sonuç raporları BAP Komisyonunun gündemine alınmayacaktır. TEZ kitapçığının birimimize teslim edilmesi sürecinde yaşanabilecek geçikmeler birimimiz sorumluluğunda olmayıp, ilgili işlemlerin takibi proje yütücüsü/personeli tarafından yapılması önerilmektedir.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__