Genel Duyuru Detay
Ek Bütçe Talepleri-Yayınların Onaylanması Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2027 Son Geçerlilik Saati 11:40
Tarih 03-12-2018 Ekleyen Bap Yetkilisi Abdülhaluk ALTUN
BAP Yönetim Kurulu tarafından alınan prensip kararı gereği proje yürütücülerinin ek bütçe talepleri kabul edilmeyecektir. 
Öte yandan Üniversitemiz BAP Yönergesinin 28 ile 39'ncu maddeleri gereği BAP Koordinatörlüğümüzce desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde “Bu çalışma Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SİÜBAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. Proje Kodu: …” (“ThisworkwassupportedbyResearchFund of the Siirt University. Project code: …”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen araştırmacıların BAP otomasyonuna yükledikleri yayınlar onaylanmayacaktır.


  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__