Önemli Duyuru Detay
Avans Çekme/Kapatma İşlemleri Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 17-11-2028 Son Geçerlilik Saati 08:50
Tarih 12-11-2020 Ekleyen Bap Yetkilisi Abdülhaluk ALTUN

Avans kullanımı istisnai bir durum olup, sadece acil ve temininde güçlük çekilen ürün ve hizmetler için kullanılabilir. Zorunlu durumlarda e-BAP üzerinden oluşturulacak Avans/Kredi Talebi başvurularında bu husus belirtilmelidir.

-Koordinatörlüğümüzce desteklenen BAP projeleri kapsamında yapılacak olan mal ve hizmet alımlarında avans verilmeyecektir. Ancak en az iki kez duyuru yapılarak çıkılan satın alma sonucunda ilan edilen mal/hizmet için teklif gelmemesi veya projede ayrılan bütçenin yapılan teklifler için yetersiz kalması durumunda yürütücü tarafından gönderilecek avans talepleri Koordinatörlük tarafından değerlendirmeye alınacaktır,

-Avans talebi BAP Koordinatörlüğü tarafından kabul edilip, araştırmacı hesabına yatırılmadan önce herhangi bir harcama yapılmamalıdır,

-Avanslar hangi iş için verilmişse sadece o iş için kullanılır,

 -BAP veya TÜBİTAK Projeleri kapsamında alınan avansların kapatılması için yapılan harcamalara ait fatura sayısı iki ve daha fazla ise bu faturalar için "Fatura İcmal Listesi" proje yürütücüsü tarafından hazırlanacaktır. Ayrıca alınan avans her ne için kullanıldıysa (sarf, demirbaş veya hizmet) ekteki "Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı" yürütücü tarafından düzenlenerek, yürütücünün bulunduğu birim, fakülte veya yüksekokul "Muayene Kabul Komisyonu" üyelerinin imzaları tamamlandıktan sonra diğer avans kapatma evraklarıyla birlikte BAP Koordinatörlüğüne teslim edilecektir,

-Avans kapsamında alınacak faturalarda, “Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje Yürütücüsü ’nün adı ve proje no ile Siirt Vergi Dairesi ve vergi numarası 7700672178 belirtilmelidir.

-Faturaların arkasına "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır.” şerhi düşülerek yürütücü ve/veya varsa araştırmacı tarafından imzalanacaktır,

-Söz konusu mal, malzeme ve hizmetin eksiksiz olarak alınması ve fatura düzenlenmiş olması durumunda, açık bulunan avans ile yapılan harcamalardan son fatura tarihini takip eden 3 iş günü içerisinde avansın kapatılması zorunludur. Avans kapatılırken, faturaların asıllarının ibraz edilmesi yasal zorunluluktur,

-Belirtilen evraklar tamamlanmadan alınan avans kapatılmayacaktır. Harcama toplamı avans tutarından eksikse kalan tutar; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BAP Hesabına yatırılacaktır,

-Çekilen avans kapatılmadan başka avans talebi yapılmayacaktır. 


Ek Dosyalar:
  1. Muayene Kabul Komisyon Tutanağı.docx

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__