Genel Duyuru Detay
Teknik Şartname Yükleme ve Yaklaşık Maliyet Hesaplama Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-10-2029 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 12-11-2020 Ekleyen Bap Yetkilisi Abdurrahim SEVGİ

Proje başvurusunda bulunan araştırmacıların, talep edecekleri bütçeyi oluştururken, ihtiyaç duyulan her türlü mal, malzeme ve hizmetin yaklaşık maliyetinin tespit edilmesi zorunludur. İlgili mevzuat gereği yaklaşık maliyetin tespitinde aşağıdaki fiyatlar esas alınmaktadır:
o Kamu idare ve müesseselerince malın özelliğine göre belirlenmiş fiyatlar,
o İhaleyi yapan idare veya diğer idareler tarafından gerçekleştirilmiş aynı veya benzer mal alımlarındaki fiyatlar ve ücretler,
o İlgili meslek odaları tarafından belirlenmiş fiyatlar,
o Piyasada ihale konusu malı üreten ya da pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden alınan proforma fatura.

-BAP Koordinatörlüğüne sunulan her proje için; teknik şartname dosyasının yazıcı çıktısı her sayfası Proje Yürütücüsü tarafından imzalanmış ve son sayfası Proje Yürütücüsünün unvanı, adı soyadı ve tarih de belirtilmek suretiyle imzalanmış olarak teslim edilmelidir. Projenin uygulanmasında Satın Alma Talebi sürecinde “DOC” formatında sisteme yüklenmesi ve ayrıca dokümanın yazıcı çıktısı imzalı olarak BAP Koordinatörlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Seyahat dışındaki, satın alınması talep edilen tüm mal, malzeme ve hizmetlerle ilgili olarak teknik şartname bulunması zorunludur.

-Projenin başvuru aşamasında sisteme yüklenen proforma faturaların asılları BAP Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir. Belgelerin firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış ve BAP'a hitaben düzenlenmiş olması gereklidir.


Ek Dosyalar:
  1. Proforma Fatura.docx
  2. Teknik Şartname Hazırlama.docx

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__