Önemli Duyuru Detay
ETİK KURUL ONAYI HAKKINDA Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2024 Son Geçerlilik Saati 23:50
Tarih 22-03-2017 Ekleyen Bap Yetkilisi Abdurrahim SEVGİ

13 Mart 2017 tarihinde Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen yeni yönergemizin 13. Maddesinin 2. fıkrası;

"Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sadece Siirt Üniversitesi mensubu öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar proje önerebilir. Yürütücü, proje başvurularını sadece otomasyon programından yapabilir. Sunulan projeleri, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney ve benzeri yollarla veri toplanmasını ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru esnasında veya sözleşme öncesinde Siirt Üniversitesinin veya Siirt’teki ilgili kurumlardan, “İnsan Araştırmaları Etik Kurulu/Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlilik Çalışmaları Etik Kurulları/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan (HADYEK)” etik kurul onay belgesi alınması zorunlu olup belgenin başvuru esnasında BAP Koordinatörlüğüne sunulması gerekmektedir. Belge aynı zamanda otomasyona yüklenmelidir."

gereği 13 Mart 2017 tarihinden sonraki  proje başvurularında bu maddeye göre işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__